Arhitektura

Crkva je u obliku trifoila, varijante krstastog plana, sa tri otvora u dužini, kupole preko centralnog područja i priprate, prvobitno sa otvorenim stranicama.

Ima polukružnu apsidu iznutra, koja je na spoljašnjoj strani sa strane, sa pričvršćenim kolonetama. Crkva je orijentirana pet stepeni od savršene zapad-istočne orijentacije.

Osnivanje Lazarice je na visini od 159 metara (522 stopa). Unutrašnja dužina, od vrha oltarske apside do zapadnog zida pringetine, je 15,65 stopa (4,77 m).

Zapadna širina naosa je od 5,15 do 5,20 metara (16,9 do 17,1 stopa), a radijus apside se kreće od 1,61 do 1,65 metara (5 stopa od 3 do 5 stopa 5 inča). Unutrašnja visina do vrha glavne kupole semikalotte je 17,25 metara (56,6 stopa).

Debljina zida kreće se od 1 do 1,75 metara (3 ft 3 do 5 ft 9 in). Temelji su postavljeni na dubini od 0,60 metara (2 ft 0 in).

Lazaričin zid je u osnovi vizantijski stil: kontinuitet horizontalnih redova obučenog belog peščara sa tri reda opečnih zglobova vezanih za gusti malter, bez insistiranja na nasumično postavljenim ciglama.

Poseban proces korišćen je za spravljanje debelih maltera iz zida.